O nas

Biuro architektoniczne TR architektura - Zabierzów

Tworzymy projekty w oparciu o najnowsze rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i instalacyjne. Aspekty, które odgrywają istotną rolę w naszej pracy to funkcjonalność, estetyka, ekologia, technologia. Posiadamy szeroką wiedzę oraz doświadczenie w zakresie obowiązujących procedur administracyjnych, co pozwala nam skutecznie realizować każde zlecenie. Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, deweloperami, jak i inwestorami instytucjonalnymi. Nasze biuro architektoniczne mieści się w miejscowości Ujazd, koło Zabierzowa (pow. krakowski) gdzie realizujemy większość projektów, ale podejmujemy się też zleceń na terenie Wielkiej Wsi, Krzeszowic i Krakowa. Wybrane projekty realizujemy na terenie całego kraju. Biuro architektoniczne – TR architektura Zabierzów. Zapraszamy do kontaktu!

poznaj nas bliżej

Nasz zespół

Anna Taczalska-Ryniak

dr inż. arch. Anna Taczalska-Ryniak, założycielka firmy, jest z wykształcenia architektem i architektem wnętrz.

W 2010 roku ukończyła Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w 2012 roku Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej (dyplom z akredytacją RIBA), a w 2015 studia podyplomowe Architektura i budownictwo zrównoważone na tej samej uczelni. W 2016 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka, oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
Od 2017 roku jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

Więcej

Od 2019 roku prowadzi własną działalność projektową, wykorzystując wcześniejsze, 9-letnie doświadczenie zdobyte w pracy w renomowanych, krakowskich biurach architektonicznych: Kontekst Retail Design, Bazukastudio Sp. z o.o. Sp. K., oraz BXB Studio, gdzie pracowała przy projektach wnętrz komercyjnych, wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, biurowych i budynków mieszkalnych, w tym m.in. nagradzanej Małopolskiej Chaty Podcieniowej.
Pracuje jako adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem budynków biurowych i ergonomią.
Jest zastępcą przewodniczącej Komisji Ergonomii PAU i sekretarzem Komisji Ergonomicznej PAN.

Współpracujemy z projektantami różnych branż: konstrukcyjnej, instalacyjnej, elektrycznej, drogowej, rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych i BHP, kosztorysantem, architektem krajobrazu, projektantem wnętrz.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Indywidualne podejście do projektu

Dbamy o każdy szczegół, myślimy nieszablonowo, chętnie sięgamy po nowe technologie.

Projektowanie holistyczne

O każde zlecenie zadbamy kompleksowo, angażując cały zespół projektantów branżowych.

Zasady zrównoważonego rozwoju

Projektujemy z myślą o jutrze. Uwzględniamy wpływ architektury na jej użytkowników oraz na środowisko.

Ergonomia

W naszych projektach łączymy estetykę z funkcjonalnością oraz rozwiązaniami skrojonymi na miarę potrzeb użytkowników.

Przebieg współpracy

Współpraca z nam, w zależności od zakresu projektu i oczekiwań Inwestora, składa się z różnych etapów.
01 Spotkanie
Pierwsza rozmowa z Inwestorem jest bardzo ważna. W trakcie spotkania tłumaczymy zasady i omawiamy sposób opracowania projektu, oraz przedstawiamy naszą filozofię pracy projektowej, oraz odpowiadamy na pytania inwestora. Staramy się także poznać potrzeby, oczekiwania i upodobania Klienta.
Chętnie spotykamy się na terenie inwestycji, gdzie na miejscu omawiamy walory działki i wskazujemy ewentualne utrudnienia projektowe.
Po spotkaniu Inwestor otrzymuje wiadomość mailową, w której podsumowane są wspólne ustalenia, a także przedstawiona jest wycena projektu, oraz ramowy harmonogram prac.
02 Analiza chłonności terenu
Pracę projektową rozpoczynamy od analizy chłonności terenu. Bazując na mapie zasadniczej bądź roboczej mapie do celów projektowych, biorąc pod uwagę zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także uwzględniając ustalenia z Inwestorem określamy możliwości zabudowy działki.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w danym rejonie, określamy cechy zabudowy sąsiedniej, co stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
03 Koncepcja architektoniczna
Koncepcja architektoniczna jest najważniejszym elementem pracy projektowej. Na tym etapie, z uwzględnieniem potrzeb Inwestora, oraz uwarunkowań miejscowego prawa, tworzymy architektoniczną wizję budynku. Na bieżąco konsultujemy nasze pomysły i propozycje z Inwestorem, tak, aby wspólnie wypracować optymalne rozwiązanie.
W pierwszej kolejności przygotowujemy propozycję układu funkcjonalnego budynku, czyli określamy wielkość, układ i wzajemne powiązania pomiędzy pomieszczeniami. Następnie, mając na uwadze ustalenia z Inwestorem w zakresie technologii przekładamy to na układ przestrzenny budynku. Na tym etapie kształtowana jest forma budynku, jego wielkość, układ, proporcje, kształt dachu. Uwzględniamy tu uksztaltowanie terenu, orientację działki względem stron świata, najkorzystniejsze widoki. Proponujemy rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, oraz sposób wykończenia elewacji.
04 Projekt budowlany

Projekt budowlany sporządzany jest po uzyskaniu akceptacji przez Inwestora koncepcji architektonicznej.
Projekt budowlany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, składa się zasadniczo z dwóch części: projektu zagospodarowania i projektu architektoniczno-budowlanego, które zatwierdzane są w starostwie decyzją o pozwoleniu na budowę, oraz projektu technicznego zawierającego komplet projektów branżowych.
Naszym Klientom oferujemy sporządzenie kompletnego projektu budowlanego, zawierającego obie te części. W trakcie procesu projektowego załatwiamy także w imieniu Inwestora wszelkie niezbędne dokumenty, uzgodnienia i pozwolenia.
Projekt sporządzamy w standardzie budowlano-wykonawczym, co wystarcza do budowy obiektu o niewielkim stopniu skomplikowania (np. budynku mieszkalnego jednorodzinnego).

05 Projekt wykonawczy
Na życzenie inwestora, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, opracowujemy projekt wykonawczy obiektu. Jest to szczegółowe opracowanie, zalecane dla obiektów o znacznym stopniu skomplikowania lub nietypowych. Zawiera detale projektowe, oraz wszelkie niezbędne zestawienia.
06 Nadzór inwestorski
Na życzenie inwestora sprawujemy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.